Uputstvo za montažu
 
 
 
Uputsvo za postavljanje krovnog pokrivača u pdf formatu (1.8Mb).
 
Tehnički detalji o kojima treba voditi računa u toku montaže krovnog pokrivača (5.4Mb).

 
 
 
 
 
Milutina Milankovica br: 182 , 11000 BEOGRAD, SRBIJA
tel/fax: +381 (0) 60 303 808 1, +381 (0) 60 303 808 2, +381 (0) 60 303 808 3
design by Nodcom